แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

แบบฟอร์มนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนค่ะ

รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคาร :
วิธีการชำระเงิน :
วันที่ชำระเงิน :
เวลาที่ชำระเงิน :
: น.
จำนวนเงิน :
บาท
รูปหลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี) :

(รูป JPG, GIF, PNG ขนาดไม่เกิน 512 kB ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น)
รายละเอียดการสั่งซื้อ
ชื่อ :
ที่อยู่ :
E-Mail :
โทร :
รายละเอียดการสั่งสินค้า :

หากท่านพบปัญหาหรือไม่สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มนี้ได้
กรุณาใช้ วิธีอื่น ในการแจ้งการชำระเงินค่ะ